Sergey Korolkov

Sergey Korolkov
Set 1
Model: Svetlana Andrienko
Stylist: Kirill Akimov
Make up and Hair: Irina Sannikova

Set 2
Model: Maria Popova
MUAH: Yana Shel
Stylist: Artem Bondarenko